Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΚΕ.ΣΥ.Π.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει του ΦΕΚ 5440/Τ.Β΄/05-12-2018 παύει η λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με παράλληλη έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. περιγράφεται στο ΦΕΚ 5614/ΤΒ΄/13-12-2018.

Ένας από τους βασικούς άξονες λειτουργίας των  Κ.Ε.Σ.Υ. αφορά τις στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση ατομικών υποστηρικτικών συνεδριών σε μαθητές/τριες Β’ και Γ΄ Λυκείου (όχι Α΄ Λυκείου).

Έως την οργάνωση, στελέχωση και έναρξη πλήρους λειτουργίας της νέας δομής, η διεύθυνση και οι τρόποι επικοινωνίας παραμένουν οι ίδιοι που ίσχυαν για το ΚΕΣΥΠ Χανίων. Κατά τη μεταβατική περίοδο δεν θα προγραμματίζονται νέα ραντεβού. Τα ραντεβού που είναι ήδη προγραμματισμένα θα γίνουν κανονικά.

Ευχαριστούμε,

Οι υπεύθυνες του ΚΕΣΥΠ Χανίων,

Μπαουράκη Αντωνία

Δεικτάκη Άννα