Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενενήντα (90) σπουδαστών.

Αιτήσεις συμμετοχής από 28 Σεπτεμβρίου έως και 12 Οκτωβρίου 2018.

Η ιστοσελίδα της Σχολής http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/
Ανοίξτε το ΦΕΚ ΕΔΩ