Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το χρονικό διάστημα από 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και 11 Οκτωβρίου 2018.

Το ΦΕΚ ΕΔΩ