Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων-Αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τους υποψήφιους σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9:00 πμ έως 13:00 μμ.
Η ιστοσελίδα της Σχολής ΕΔΩ