Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό»

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων με την ειδική κατηγορία «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το έτος 2018, είναι οι εξής:
α. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας (Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων)

β. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ)

  γ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ)