ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από 18/06/2018 έως και 25/06/2018. Αυτοπρόσωπη μετάβαση στην κατά τόπο ΔΙ.Π.Υ.Ν. από 19/06/2018 έως και 26/06/2018.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ