Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Αιτήσεις υποψηφίων αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους μέχρι την ώρα 15.00 της 06-06-2018.