Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών 2018-19. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών Πέμπτη 10 Μαϊου 2018

Δείτε την Προκήρυξη εδώ
Δείτε την ΑΙΤΗΣΗ εδώ
Η ιστοσελίδα του Στρατού εδώ