Ενημερώσεις – Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Συμβουλευτική Σχολείων κατά το σχ. έτος 2017-18

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Γ΄ Τάξη

«Οι επιλογές μου μετά το Γυμνάσιο. ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ»,  «Ημέρα Επαγγελμάτων»

7ο Γυμν/σιο                             στις 18 Απριλίου

Γυμν/σιο Σούδας                     στις 18 Απριλίου

5ο Γυμν/σιο                             στις 20 Απριλίου

2ο Γυμν/σιο Ελ. Βενιζέλου       στις 20 Απριλίου

Γυμν/σιο Βάμου                      στις 24 Απριλίου

4ο Γυμν/σιο                             στις 25 Απριλίου

Γυμν/σιο Κουνουπιδιανών      στις 27 Απριλίου

2ο Γυμν/σιο                             στις 2 Μαΐου

Γυμν/σιο Βουκολιών              στις 3 Μαΐου

1ο Γυμν/σιο                             στις 4 Μαΐου

Γυμν/σιο Νέας Κυδωνίας       στις 7 Μαΐου

Γυμν/σιο Αλικιανού                στις 8 Μαΐου

Γυμν/σιο Κανδάνου                στις 11 Μαΐου

Γυμν/σιο Παλαιόχωρας           στις 11 Μαΐου

 

 

ΛΥΚΕΙΑ: Β’ και Γ’ Τάξη

«H πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιλογή κατεύθυνσης, επιστημονικού πεδίου και Σχολής», «Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση»

ΓΕΛ Σούδας                            στις 29 Σεπτεμβρίου

ΓΕΛ Κισάμου                         στις 6 Οκτωβρίου

ΓΕΛ Κολυμβαρίου                 στις 20 Οκτωβρίου

ΓΕΛ Βάμου                            στις 3 Νοεμβρίου

ΓΕΛ Βουκολιών                     στις 10 Νοεμβρίου

2ο ΓΕΛ                                 στις 8 Δεκεμβρίου και στις 19 Ιανουαρίου

ΓΕΛ Ακρωτηρίου                   στις 8 και 15 Δεκεμβρίου

Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά    στις 18 Δεκεμβρίου

Εκκλησιαστικό                        στις 24 Ιανουαρίου

Εσπερινό ΓΕΛ                       στις 31 Ιανουαρίου

ΓΕΛ Νέας Κυδωνίας              στις 1 Φεβρουαρίου

1ο ΓΕΛ                                 στις 5 Φεβρουαρίου

ΓΕΛ Παλαιόχωρας                 στις 11 Μαΐου

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ

 «Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο ρόλος των γονέων στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις των παιδιών τους»

ΓΕΛ Σούδας                            στις 11 Οκτωβρίου

ΓΕΛ Ακρωτηρίου                   στις 8 Νοεμβρίου

Γυμνάσιο και Λύκειο Παλαιόχωρας, ΕΠΑΛ Κανδάνου        στις 11 Μαΐου

 

 

Οι ενημερώσεις της Α΄ Λυκείου θα πραγματοποιηθούν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το Νέο Λύκειο και τον νέο τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.