Σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «The Tipping Point” (TTP) Επαφή μαθητών με μέντορες – επαγγελματίες

Σας ενημερώνουμε ότι στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα «The Tipping Point” (TTP) Επαφή μαθητών με μέντορες – επαγγελματίες, που έχει στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων μαθητών σε ότι αφορά τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία και τις ακαδημαϊκές επιλογές τους, έπειτα από ανταπόκριση σε σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, συμμετέχουν τα παρακάτω σχολεία:

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1 4ο Γυμν/σιο Χανίων Σταυρου Στρατονίκη, ΠΕ02,Παπαγιάννης Απόστολος, ΠΕ19
2 Γυμν/σιο Κουνουπιδιανών Μαρτίκας Δημήτρης ΠΕ17
3 1ο ΓΕΛ Χανίων Κούρτης Σπυρίδων ΠΕ03
4 2ο ΓΕΛ Χανίων Μαρία Σκρέκα, ΠΕ09
5 ΓΕΛ Αλικιανού  Χιντιράκη Αριστέα ΠΕ11Σαμιώτη Παναγιώτα ΠΕ02
6 ΓΕΛ Βουκολιών  Μπάρκα Χρυσάνθη ΠΕ01Αδαμίδης Αδάμ ΠΕ04.02
7 ΓΕΛ Παλαιόχωρας Τσέτου Μαγδαληνή ΠΕ20Χατζησάββα Βασιλική ΠΕ03
8 ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου Αλεξάκη Βασιλική ΠΕ18.33Μακρίδης Δημήτριος ΠΕ 03

 

 

Επίσης πιλοτικά για την Πρωτοβάθμια συμμετέχει το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΔΔΜΝ Ναυστάθμου Κρήτης.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία μέσω τηλεδιάσκεψης να επικοινωνούν με μέντορες – επαγγελματίες πρότυπα στο χώρο τους, από όλο τον κόσμο και να τους θέτουν ερωτήματα. Οι τομείς ενδιαφέροντος επιλέγονται από τους μαθητές.