Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης 2016 απο ΣΜΥ

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η!!!

Οι οδηγίες αυτές αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την Προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν πριν υποβάλουν τα δικαιολογητικά!

 

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης 2016.pdf