Αίτηση για πανελλαδικές εξετάσεις

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές.

 

Για τη σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ.

.