Ορισμός Εκπαιδευτικού ως «Συνδέσμου Επικοινωνίας» της σχολικής μονάδας με το αρμόδιο ΚΕ.ΣΥ.Π.

Η αποτελεσματική διασύνδεση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με τις σχολικές μονάδες και ο αμοιβαίος συντονισμός της δράσης τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους.

Για το λόγο αυτό, για την σχολική χρονιά 2012 – 2013, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Λυκείων της χώρας να μεριμνήσουν ώστε μετά από συνεδρίαση, πρόταση και απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων να επιλεγεί ένας (τουλάχιστον) εκπαιδευτικός του σχολείου, ο οποίος επιθυμεί να αποτελεί τον «Σύνδεσμο Επικοινωνίας» με το ΚΕ.ΣΥ.Π. της περιοχής.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο.