«Συλλογή στοιχείων σχετικά με την ανάθεση του μαθήματος ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες Δ.Ε., για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την ορθή εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων της χώρας να συμπληρώσουν και να αποστείλουν μόνο ηλεκτρονικά το συνημμένο Πίνακα 1 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟN ΣΕΠ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ) στο αρμόδιο ΚΕΣΥΠ της περιοχής τους το αργότερο μέχρι τις 31-10-2012.

Σε ό,τι αφορά τα Γυμνάσια που εφαρμόζουν πιλοτικό πρόγραμμα κατά το τρέχον σχολικό έτος, όπου η εφαρμογή του θεσμού πραγματοποιείται το Γ΄ τρίμηνο, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία αμέσως μετά τον ορισμό των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν το θεσμό και έως τις 01-03-2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1