Επανασύσταση καταργηθεισών ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον  Υπ’ Αριθ.. 4327 Νόμο «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ,όπως δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Πρώτο του ΦΕΚ 50/14-5-2015 και άρθρο 6, γίνεται η επανασύσταση των παρακάτων τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.:

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας − Πρόνοιας και Αισθητικής − Κομμωτικής
1.Τομέας Υγείας – Πρόνοιας
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου

2.Τομέας Αισθητικής − Κομμωτικής
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης
Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών
1.Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικών Τεχνών
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Αργυροχρυσοχοΐας
Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας

2.Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής»