Ημέρα: 10 Νοεμβρίου 2020

Aside

 • Δωρεά Αλέξανδρου Καραβίτη : Προπτυχιακές Σπουδές στα Τμήματα των Σχολών: Φιλοσοφικής, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κρήτης -Επιλογή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Τμήματος Ένα (1) έτος. Πληρ: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Τηλ: +30 2810 393220 e-mail: etaireia@rector.uoc.gr
 • Υποτροφία Στέλιου Ορφανουδάκη :Προπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης -Άριστη επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών -Τρία (3) έτη. Πληρ: http://www.ics.forth.gr
 • Βραβείο Louis Robert : Προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης –Καλύτερη αρχαιογνωστική εργασία προπτυχιακού φοιτητή 47 του Τμήματος Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ένα (1) έτος. Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Τηλ: +30 28310 -77336 -77337 ή Τμήματος Φιλολογίας Τηλ: +30 28310 -77301 -77306
 • Υποτροφία «Όμηρος Κοντούλης»; Υποτροφία στον πρωτεύσαντα απόφοιτο των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
 • Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου : Με επιλογή για Προπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στις Καλές Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Αρχιτεκτονική ή ∆ιακοσµητική) με Καταγωγή από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας, µε προτίµηση σε υποψηφίους από την Ήπειρο -Hλικία 16-22 ετών -Αποδεδειγµένη κλίση στις ανωτέρω Τέχνες για Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος ως έξι (6) έτη το πολύ.
 • Κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου : Με διαγωνισμό -Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία ή την Ιταλία στη Ζωγραφική ή Γλυπτική -Άποροι φοιτητές Τρία ως πέντε (3-5) έτη.
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  Χορήγηση με επιλογή -Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) – Αλλοδαποί (αλλογενείς και ομογενείς) προερχόμενοι από οποιαδήποτε χώρα 38 Προϋποθέσεις: -τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό -σπουδές σε αυτόν τον τομέα ή σε σχετικό αντικείμενο -σοβαρό υπόβαθρο σε δραστηριότητες μελέτης, ανάδειξης και προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού -ανώτερο επίπεδο σπουδών -εμπειρία εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας -ισχυρές ενδείξεις διασύνδεσης του προγράμματος με την ακαδημαϊκή ή και την επαγγελματική σταδιοδρομία των υποψηφίων. Διάρκεια: ένας (1) μήνας Αιτήσεις: από 1 Οκτωβρίου έως 28 Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους (σφραγίδα αποστολής φακέλου μέσω ταχυδρομείου) Πληρ: κα Ιωάννα Κορπίδου Τηλ: +30 2310 994168 e-mail: iwanna@lib.auth.gr
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  Χορήγηση με επιλογή -Προπτυχιακές σπουδές σε όλες τις Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Προπτυχιακοί φοιτητές των Σχολών και Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που φοιτούν στο Γ’ ή στο Ε’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές ή Τμήματα 4ετούς φοίτησης), στο Γ’, Ε’ ή Ζ’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές ή Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και στο Γ’, Ε’, Ζ’ ή Θ’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές 6ετούς φοίτησης). -Εξαιρετική επίδοση -Οικογενειακό και ατομικό εισόδημα -Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι -Ο υποψήφιος να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή. Εξάμηνη διάρκεια (εντός του ημερολογιακού έτους) Αιτήσεις: τον Νοέμβριο μήνα Πληρ: κα Βασιλική Γέρμανου e-mail: vgermano@ad.auth.gr κα Μαρία Ιωαννίδου e-mail: mrioan@ad.auth.gr Τηλ: +30 2310 991373 +30 2310 995132
 • ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Χορήγηση με επιλογή -Προπτυχιακές σπουδές σε όλες τις Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Αλλοδαποί – αλλογενείς προπτυχιακοί φοιτητές εγγεγραμμένοι στις Σχολές ή Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Επίδοση στη Σχολή φοίτησης -Πιστοποιητικό γνώσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας -Βαθμός επίδοσης Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Οικονομική αδυναμία -Ο υποψήφιος να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας του ή Ελληνική -Ο υποψήφιος να μην είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας. Διάρκεια ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης ως το τέλος των κανονικής διάρκειας σπουδών ανάλογα με τη Σχολή φοίτησης. Αιτήσεις: τον Νοέμβριο μήνα (εφόσον προκηρυχθεί η υποτροφία).
 • Κληροδότημα Λουκιανού Νικολαϊδη : Με επιλογή -Προπτυχιακές σπουδές –Φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ -Άποροι φοιτητές Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.
 • Κληροδότημα Ελένης Τριανταφυλλίδου : Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της Νοµικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου -Άποροι φοιτητές.
 • Κληρονομιά Ατσαρού Πηνελόπης : Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Βαρύκα Ιωάννου:  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών – µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Βλάχου Νικολάου : Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό -Άποροι άρρενες φοιτητές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου (Η υποτροφία χορηγείται από το δεύτερο έτος σπουδών). -µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Βόλτου Ηρακλέους: Προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερµανία) στις επιστήµες της Χηµείας, Γεωπονίας ή Ηλεκτροµηχανικής –Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Απόφοιτοι Λυκείου -Ηλικία έως 24 ετών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Έπαθλο Αναστασίου Διομήδου Κυριακού: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνσµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Ράκου Θεοδώρου: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Λαμπρίδου Ιωάννου; Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Τµήµατος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 9 «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Λειβαδά Μιχαήλ: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών –Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληροδότημα Λιόντα Λαμπρινής :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Μαυροκορδάτου Γεωργίου: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Μαυροκορδάτου Δημητρίου: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Τεταρτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Μωραΐτου Βασιλικής :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Παΐζη Γερασίμου και Κάθλην : Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών –Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Παπαδάκη Αντωνίου :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληροδότημα Γκανιώτη – Παπαγεώργη Χριστίνας: Προπτυχιακές σπουδές για εννέα (9) άρρενες φοιτητές Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (έναν από κάθε Σχολή του Ιδρύµατος) -Καταγωγή από τα Ελληνικά νησιά -Οικονοµικά αδύναµοι υποψήφιοι -Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία -Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, εκτός από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών.
 • Κληροδότημα Κριτικού Ι. Νικολάου: Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου, κάθε Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου -Μεγαλύτερη βαθµολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των µαθηµάτων των Μαθηµατικών που διδάσκονται στο πρώτο έτος σπουδών.
 • Κληροδότημα Απέργη Ευάγγελου :Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεται κατά σειρά επιτυχίας ως εξής: -τρεις (3) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις -τρεις (3) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 1ο-2ο εξάµηνο -δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 3ο-4ο εξάµηνο -δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 5ο-6ο εξάµηνο -δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 7ο-8ο εξάµηνο -Oικονοµική αδυναµία.
 • Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου : κα Α. Αργυροπούλου Τηλ: +30 210 8203216 ή 218 fax: +30 210 8214081 για Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των Τµηµάτων Οικονοµικής Επιστήµης, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Στατιστικής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών –Αίτηση µπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούνται εγγραφή στο Γ΄τουλάχιστον εξάµηνο των σπουδών τους, διακρίνονται για την επίδοσή τους στα µαθήµατα του προηγούµενου έτους (βαθµός επτά και μισό -7,5- και άνω), µε την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα των προηγούµενων ετών – περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι -Αίτηση µπορούν να υποβάλουν και αριστούχοι µε βαθµό οκτώ και μισό (8,5) και άνω, ανεξαρτήτως οικονοµικών πόρων, προκειµένου να λάβουν τιµητική (µη χρηµατική) υποτροφία.
 • Κληροδότημα Νικολάου Αβραμίδη : Χορήγηση υποτροφίας με διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να είναι οικονοµικά αδύναμοι ώστε να αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους -Να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών, με μέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον επτά (7,0). Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.
 • Κληροδότημα Βάρκα Γεωργίου : Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας στο προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη σπουδών επτά και μισό (7,5) και άνω -Να είναι οικονομικά αδύναμοι σε βαθμό που αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών τους. Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.
 • Κληροδότημα Ιωάννη Ιμβριώτη :Χορήγηση υποτροφίας με επιλογή σε έναν (1) προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να φοιτούν στο 3ο ή 4ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Να έχουν επιτύχει κατά τα πρώτα εξάμηνα σπουδών σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας επτά (7,0) και άνω. Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.
 • Κληροδότημα Αμύντα Κωνσταντινίδη :Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή για σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να είναι οικονομικά αδύναμοι -Να διακρίνονται στις σπουδές τους στην Ιατρική Επιστήμη -Να διακρίνονται για το ήθος και τον εθνωφελή προσανατολισμό τους -Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ξεπερνά τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών, για την ανάδειξη των υποτρόφων, διεξάγεται γραπτός διαγωνισμός. Δώδεκα (12) μήνες το χρόνο μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στην Ιατρική Σχολή.
 • Κληροδότημα Θωμά Παπαμιχαηλίδη :Χορήγηση υποτροφιών με διαγωνισμό σε προπτυχιακούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι αριστούχοι (μέσος όρος βαθμολογίας στο προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη σπουδών οκτώ και μισό -8,5- και άνω ) -Ηλικία μέχρι 36 ετών -Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο
 • Κληροδότημα Κωνσταντίνου Λαζαρίδη :Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε πτυχιούχους των Σχολών Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή αποφοίτησης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Με καταγωγή κατά προτίμηση Ποντιακή ή από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδας -Να είναι οικονομικά αδύναμοι -Να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους. Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.
 • ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ CERN (Summer Student) : Χορήγηση με επιλογή από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής CERN –Προπτυχιακοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις επιστήμες Μηχανικών Υπολογιστών, Φυσικής, Χημείας -Οι υποψήφιοι να φοιτούν στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη σπουδών φοίτησης –Να μην έχουν εργαστεί προηγουμένως στο CERN –Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (εκτιμάται η γνώση της Γαλλικής) -Ελληνική υπηκοότητα Διάρκεια οκτώ έως δεκατρείς (8-13) βδομάδες κατά τη θερινή περίοδο του CERN Αιτήσεις: τον Μάρτιο μήνα αποκλειστικά στο ιστότοπο του CERN: http://jobs.web.cern.ch
 • Κληροδότημα Καραπάνου Ευαγγελίας:  Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων -Άποροι φοιτητές.   
 • Κληροδότημα «Δεσύλλα Έλλης» : Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης -(ένας –1- φοιτητής – μία –1- φοιτήτρια) -Άποροι υποψήφιοι -Αριστούχοι φοιτητές –Οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών µέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου -Οι φοιτητές δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή -Εννέα (9) µήνες.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ :οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον σχετικό σύνδεσμο http://www.eap.gr /Εκπαίδευση/Κανονισμοί/Υποτροφιών/Κανονισμοί/Υποτροφιών/Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου) Πληρ: κ. Τιμόθεος Αποστολάκης Τηλ: +30 2610 367366 κα Κων/να Μικέλη Τηλ: +30 2610 367367 για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών εκτός των χορηγούμενων υποτροφιών με βάση τα κριτήρια, τη μοριοδότηση και τη διαδικασία που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Συγκεκριμένα, θα χορηγηθεί υποτροφία ολικής απαλλαγής για όσους φοιτητές των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά τρεις (3) θεματικές ενότητες- εκτός των εργαστηριακών κύκλων- και συγκεντρώνουν σε κάθε μια από αυτές βαθμό από οκτώ και μισό (8,5) και άνω, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν δύο (2) θεματικές ενότητες και συγκεντρώνουν βαθμό σε κάθε μια από αυτές από οκτώ και μισό (8,5) και άνω. Η υποτροφία αριστείας θα αφορά στην απαλλαγή όσων θεματικών ενοτήτων δηλωθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν αφορά διπλωματική εργασία και εργαστηριακούς κύκλους. Τέλος, διασαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ
 •  Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης ( Τηλ: +30 210 3442354 +30 210 344 3229 fax: +30 210 344 2365  Πληρ: κα Μ. Κοπανάκη, κα Λ. Πλαγιαννάκου e-mail: klirodotimata@minedu.gov.gr, klirodotimata1@minedu.gov.gr klirodotimata2@minedu.gov.gr) :Υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ που χορηγούνται από Κληροδοτήµατα (σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Κολωνού 2 101 85 Αθήνα Τηλ: +30 210 5245198 fax: +30 210 5237110 Πληρ: κα Α.Αμπαριώτου e-mail: klirodot@2018.syzefxis.gov.gr )
 • Κληροδότημα Νεοφύτου Θωμοπούλου Αρχιμανδρίτου : Με επιλογή –Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Πάντειου Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (η Σχολή επιλέγεται ανάλογα µε τη σχετική προκήρυξη) -Άποροι υποψήφιοι -Πρωτοετείς υποψήφιοι που αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής τους -Κατά προτίµηση, οι συγγενείς του διαθέτη, ανεξάρτητα από τον κλάδο σπουδών Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.

Aside

 • ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου Τ.Κ.73400 ΧΑΝΙΑ τηλ.:2822022128 :Ίδρυμα «Κέντρον Βοήθειας Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη» : προκηρύσσει  χωρίς διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών κάθε σχολικό έτος σε οικονομικά αδύνατους μαθητές-σπουδαστές-φοιτητές(ορφανοί-άποροι), που κατάγονται και διαμένουν στα Δημοτικά Διαμερίσματα Βάθης, Περιβολιών και Κεφαλιού του Δήμου Κισάμου. Δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της  Προκήρυξης, να υποβάλουν στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος (Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου – Κίσαμος Χανίων – ΤΚ 734 00, Τηλ. 2822022128), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο που είναι γραμμένοι
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικον. έτους 2013 και του Εντύπου Ε-1 των γονέων τους
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του υποψήφιου υπότροφου
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν έλαβαν ούτε λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
  • Πιστοποιητικό σπουδών από τη Σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί και φοιτούν.
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Ή ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ : ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 80 ΧΑΝΙΑ τηλ.:2821052418
 • ΊΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ” ΤΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Τ.Κ. 73008 ΒΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ τηλ.:2821096648
 • Διαθήκη Αριστείδη Μπακλατζή :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης -Καταγωγή από τον πρώην Δήµο Καµπανού της επαρχίας Σελίνου του Νοµού Χανίων και ειδικότερα, από τα χωριά Μονή, Σούγια, Κουτσογέρακο και Ροδοβάνι
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΖΙΡΗ (δια του Χαζίρειου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ.Μαρίνας Ν.Κυδωνίας) ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΩΝ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ «Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ.Μαρίνας Χανίων τηλ.: 2821068002 «
 • ΔΩΡΕΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΜΠΙΟΛΑΚΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ Τ.Κ.73 011 ΤΗΛ: 2825091207
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΦΑΚΙΑΝΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ : ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης ΧΑΝΙΑ τηλ.:2821037023
 • ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ:
  • ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΕ ΟΡΦΑΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου Τ.Κ.73400 ΧΑΝΙΑ τηλ.:2822022128
  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 12-18 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ. 73 100 ΧΑΝΙΑ 2821027807
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ:  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2810393220
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜ.ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2810393220
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ (δια του ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ: 2810342808 2810282471
 • ΙΔΡΥΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ» ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ Τ.Κ. 72300 τηλ.:2843061089
 • ΙΔΡΥΜΑ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ : Παϊδοχώρι (Αγ. Πάντες) Αποκορώνου Τ.Κ.73008 ΧΑΝΙΑ τηλ.:2825071101 2825071494

 

 

Aside

Λαμβάνοντας υπόψη την υπουργική απόφαση αριθμ. 87763/Ζ1 που περιλαμβάνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 77275/Ζ1/19-06-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 2549), τα αντίστοιχα και μη αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ είναι τα εξής:

 • ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΕΛ 2.
 • ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΕΛ.17
 • ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ – ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΣΕΛ. 18 

 

 

 

Aside

Εξ” αποστάσεως εκπαίδευση – Εργαλεία επικοινωνίας – Εργαλεία συνεργασίας – Συμβουλές

Το διαδικτυακό μάθημα αποσκοπεί στην ενημέρωση και ταχεία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους στη χρήση εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων τους από το σπίτι. Είναι ελεύθερο στην πρόσβαση και δεν απαιτείται να διαβάζεται σε σειρά, αλλά ανάλογα με τις ανάγκες του επισκέπτη. Το διαδικτυακό μάθημα περιλαμβάνει:

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Συμβουλές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

·    WebEx meeting – Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης

·    Ζωντανά Ηλεκτρονικά Μαθήματα από το ΠΣΔ (Lessons sch.gr)

·    Τηλεδιασκέψεις από το ΠΣΔ (Meeting.sch.gr)

·    Skype

Πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

·    Ηλεκτρονική τάξη (e-class) από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Μέρος Α’, Β’)

·    Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me

·    Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος I, ΙΙ, IIIIV,V)

·    Edmodo (Μέρος ΑΒ)

·    Google Classroom

Βοηθητικά Εργαλεία τηλεκπαίδευσης

·    Remind – Επικοινωνήστε με τους μαθητές σας

·    Doodle – Προγραμματισμός εκδηλώσεων

·    Ψηφιακός ασπροπίνακας

Μπορείτε να το δείτε από εδώ https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4221 .

 

Aside

Σεμινάριο με Οδηγίες για Γονείς: «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο: Εργαλεία – Συμβουλές – Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών»

 Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους γονείς, ιδιαίτερα των μικρών μαθητών, που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, σε περίπτωση που στο σχολείο τους ή στο τμήμα τους υπάρχει πρόβλημα και θα χρειαστεί η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για το σεμινάριο αυτό συνεργάστηκαν η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Περιλαμβάνει:

·    Χρήσιμες συμβουλές για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών τους.

·    Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης που προτείνει το ΥΠΑΙΘ, τη WebEx.

·    Οδηγίες χρήσης των ασύγχρονων πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προτείνει το ΥΠΑΙΘ, τις «e-class» και «e-me».

·    Περιγραφή του εθνικού αποθετηρίου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Φωτόδενδρο».

·    Τις υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

·    Οδηγίες χρήσης για άλλες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν κάποια σχολεία.

Το σεμινάριο είναι διαθέσιμο για όλους, χωρίς κωδικούς. Μπορείτε να το δείτε από εδώ https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4242

Όλα τα διαδικτυακά μαθήματα είναι προσβάσιμα από όλους τους επισκέπτες, δηλαδή δεν χρειάζονται κωδικοί για να προσπελαστεί και είναι ανοιχτές όλες οι ενότητες. Ο εκπαιδευτικός  ή ο γονέας μαθητή, μπορεί να ανοίξει και να διαβάσει τις ενότητες που πιστεύει ότι μπορούν να τον βοηθήσουν. Δηλαδή δεν διαβάζονται σειριακά, αλλά διαβάζουμε ότι μας είναι χρήσιμο.

 Για την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning

Ο Υπεύθυνος των σεμιναρίων

Νίκος Τζιμόπουλος

ntzimop@sch.gr