Ημέρα: 7 Ιουλίου 2020

Aside

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και:

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 έως 2004.

Στην ΕΠΑ.Σ ΧΑΝΙΩΝ (Ταυρωνίτης Κισσάμου /Τ.K.73006, τηλ. 28240 – 22314, 28240-22315) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 20 μαθ.

2. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20 μαθ.

3. Μαγειρικής Τέχνης 20 μαθ.

4. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20 μαθ.

5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20 μαθ.

6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20 μαθ.

7. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20 μαθ.

8. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20 μαθ.

9. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20 μαθ.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.

Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου.

Οι Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν.3475/06), και λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας.

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών εγγραφής, το χρονικό διάστημα εγγραφών, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

Δείτε την Απόφαση και περισσότερες πληροφορίες ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ