Ημέρα: 5 Μαΐου 2019

Διατάξεις για τους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών

Νέες διατάξεις για τους σπουδαστές  και εκπαιδευτικούς των Στρατιωτικών Σχολών, προβλέπει ο νέος νόμος  4609/19 , που ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ειδικότερα: Μαθητές ειδικών καταστάσεων στρατιωτικών σχολών 1. Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Στρατιωτικής Σχολής…