Ημέρα: 28 Μαρτίου 2019

Ενημερώσεις – Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Συμβουλευτική μαθητών και γονέων κατά το σχ. έτος 2018-19

Γ’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Οι επιλογές μου μετά το Γυμνάσιο» Γυμνάσιο Βάμου                     16 Απριλίου 2019 Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών     17 Απριλίου 2019 6ο Γυμνάσιο                            19 Απριλίου 2ο Γυμν/σιο Ελευθ. Βενιζέλου 10 Μαΐου 2019 3ο Γυμνάσιο                            13 Μαΐου 2019 Γυμνάσιο Σούδας                    14 Μαΐου 2019 5ο…

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Χανίων έχει προγραμματίσει τις ακόλουθες ενημερωτικές εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Τετάρτη 8 Μαϊου 18.00 – 21.00μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας…