Ημέρα: 15 Φεβρουαρίου 2019

Εισαγωγή φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών

Η σχετική Υπουργική Απόφαση, που έχει αποσταλεί για την έκδοση ΦΕΚ, καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους εισαγωγής φοιτητών στα:     Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,     Τµήµα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    …