Ημέρα: 5 Φεβρουαρίου 2019

Το Μηχανογραφικό του 2019

Δείτε το Μηχανογραφικό του 2019 μετά από τη συγχώνευση, ίδρυση και κατάργηση Τμημάτων και Σχολών, όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το ισχύον μέχρι σήμερα (02.02.19) νομοθετικό πλαίσιο. Η δημοσίευση είναι από το http://www.mysep.gr/. Μηχανογραφικό 2019 ΓΕ.Λ. Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης