Ημέρα: 8 Ιανουαρίου 2019

Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΚΕ.ΣΥ.Π.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει του ΦΕΚ 5440/Τ.Β΄/05-12-2018 παύει η λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με παράλληλη έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. περιγράφεται στο ΦΕΚ 5614/ΤΒ΄/13-12-2018. Ένας από…