Ημέρα: 27 Ιουνίου 2018

Δυνατότητα για επανυποβολή αίτησης απορριφθέντων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

από Τρίτη 26 Ιουνίου έως Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.153/104779/Α5/2018 (ΦΕΚ 2416 τ. Β΄/25-06-2018) δίνεται η δυνατότητα σε υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις των κωδικών 9,44,45,48,50,52,55,60, και για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί κατά το σχολικό έτος…