Ημέρα: 11 Ιουνίου 2018

Εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού το ακαδ. έτος 2018-19

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η ΚΥΑ με τίτλο «Κύρωση Κανονισμού εισαγωγής σπουδαστών/ριών στις ΑΕΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» ΦΕΚ 2047 τ.Β’/06-06-2018. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ μέσω της ιστοσελίδας, του Υ.ΝΑ.Ν.Π. https://regusr.hcg.gr και https://eisaen.hcg.gr. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Για τους υποψήφιους μέσω πανελλαδικών έως Πέμπτη 12-07-208.…