Ημέρα: 16 Μαΐου 2016

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης 2016 απο ΣΜΥ

      Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η!!! Οι οδηγίες αυτές αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την Προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν πριν υποβάλουν τα δικαιολογητικά!     Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης 2016.pdf