Ημέρα: 4 Ιουνίου 2015

Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2015-16. Δικαιολογητικά – Πρόγραμμα Πρακτικής δοκιμασίας

Σας γνωστοποιούμε ότι ο χρόνος Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, ορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.251/ Φ251/81304/Α5/21-5-2015, υπουργική απόφαση του Υ.Π.ΑΙ.Θ., από Δευτέρα 15 Ιουνίου…

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016. Δείτε το Δελτίο Τύπου.