Μήνας: Σεπτεμβρίου 2014

Ενηµέρωση µαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2014-15 σχετικά – µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα σε πανελλαδικό επίπεδο, – την επιλογή του δεύτερου µαθήµατος γενικής παιδείας και των επιστηµονικών πεδίων

Διαβάστε εδώ την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.

Με την υπ. Αριθμ. 80885/Δ4 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας προστίθενται σε διάφορα ΕΠΑΛ της χώρας ομάδες προσανατολισμού, τομείς και ειδικότητες. 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ Προστίθενται: 1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με τομέα Δομικών Έργων και ειδικότητα Σχεδιαστής δομικών έργων και…