Μήνας: Ιουνίου 2014

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμπλήρωσης μηχανογραφικού. Κριτήρια επιλογής Σχολής – Σύνδεση Σχολών με Αγορά εργασίας & Επαγγελματικά δικαιώματα.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Χανίων (ΚΕ.ΣΥ.Π.) διοργανώνει την Τρίτη 1 Ιουλίου, εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με σκοπό να ενημερώσει τους μαθητές Λυκείου και τους γονείς τους σε θέματα επιλογής σπουδών και σταδιοδρομίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της…

Εγκύκλιος Ηλεκτρονικής Υποβολής Μηχανογραφικού ∆ελτίου (Μ.∆.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη ∆ευτέρα 14-7-2014, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό ∆ελτίο (Μ.∆.). Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της…