Ημέρα: 18 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα της εκδήλωσης «ΗΜΕΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου  Κρήτης στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο από τον Πρόεδρο του εκάστοτε Τμήματος ή από μέλη ΔΕΠ. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις. Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι…