Ημέρα: 12 Φεβρουαρίου 2014

«Ημέρες Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης»

Τ Το ΚΕ.ΣΥ.Π. Χανίων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στα πλαίσια του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των μαθητών της Γ΄ Τάξης των Λυκείων του Ν. Χανίων, συνδιοργανώνουν τις «Ημέρες Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης». Στο…