Ημέρα: 27 Ιανουαρίου 2014

Βάσεις και Τμήματα Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ανά Επιστημονικό Πεδίο 2013.

Στο σύνδεσμο ΒΑΣΕΙΣ, του υπομενού της ιστοσελίδας του ΚΕΣΥΠ Χανίων, έχουν ενημερωθεί οι συγκριτικοί Πίνακες για τα έτη 2013-2012 με τις βάσεις του 90% των θέσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο. Στους Πίνακες αυτούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για: τις Σχολές…