Μήνας: Ιανουαρίου 2014

Βάσεις και Τμήματα Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ανά Επιστημονικό Πεδίο 2013.

Στο σύνδεσμο ΒΑΣΕΙΣ, του υπομενού της ιστοσελίδας του ΚΕΣΥΠ Χανίων, έχουν ενημερωθεί οι συγκριτικοί Πίνακες για τα έτη 2013-2012 με τις βάσεις του 90% των θέσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο. Στους Πίνακες αυτούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για: τις Σχολές…

Οδηγίες για την αξιολόγηση του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2013- 2014

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 45/2013 τουΔ.Σ.), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν στην αξιολόγηση του μαθήματος«Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2013-2014…