Μήνας: Νοεμβρίου 2013

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014

Δείτε το έγγραφο με τις οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού στο μενού ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ  και το απόσπασμα που αφορά το μάθημα ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ στο μενού ΣΕΠ.

Ορισμός Εκπαιδευτικού ως «Συνδέσμου Επικοινωνίας» της σχολικής μονάδας με το αρμόδιο ΚΕ.ΣΥ.Π.

Η αποτελεσματική διασύνδεση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με τις σχολικές μονάδες και ο αμοιβαίος συντονισμός της δράσης τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους. Για το λόγο αυτό,…

Ενημέρωση για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-14 τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013.

Οι Υπεύθυνοι του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και η Υπεύθυνη  Σχολικών Δραστηριοτήτων της  Δ/θμιας Εκ/σης Χανίων διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Δυνατότητες ανάπτυξης και  Μεθοδολογία εφαρμογής  Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων», σύμφωνα με την εγκύκλιο 163790/Γ7/31-10-2013 της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ,…

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-14

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ της χώρας, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις, που σχετίζονται με τους παρακάτω θεματικούς άξονες: Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ : Ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη Αποφάσεων, Απόκτηση…