Ημέρα: 10 Δεκεμβρίου 2012

Σχετικά με αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Σύμφωνα με  το σχετικό  έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, διευκρινίζεται ότι: – Οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων δεν θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2013. – Για τη Σχολή Αξιωματικών…