Μήνας: Οκτωβρίου 2012

Εκδήλωση ενημέρωσης στο Γενικό Λύκειο Σούδας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 6:30΄ το απόγευμα, στο Γενικό Λύκειο Σούδας, ενημέρωση των Γονέων- Κηδεμόνων και μαθητών του Λυκείου σε θέματα που αφορούν στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στο Εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα στις επιλογές σπουδών που έχουν οι…

Ορισμός Εκπαιδευτικού ως «Συνδέσμου Επικοινωνίας» της σχολικής μονάδας με το αρμόδιο ΚΕ.ΣΥ.Π.

Η αποτελεσματική διασύνδεση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με τις σχολικές μονάδες και ο αμοιβαίος συντονισμός της δράσης τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους. Για το λόγο αυτό,…

«Συλλογή στοιχείων σχετικά με την ανάθεση του μαθήματος ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες Δ.Ε., για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την ορθή εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων της χώρας να συμπληρώσουν και να αποστείλουν μόνο ηλεκτρονικά το συνημμένο Πίνακα 1 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ…