Κατηγορία: Στρατιωτικές Σχολές και Σώματα Ασφαλείας

Aside

Ειδικά μαθήματα :

 • Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
 • Ξένες γλώσσες
 • Υγειονομική εξέταση και πρακτικές δοκιμασίες σε Αθλήματα για ΣΕΦΑΑ (πρώην ΤΕΦΑΑ) & Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές και Σώματα με επιπλέον Ψυχομετρικές δοκιμασίες που διενεργούνται από τις συγκεκριμένες σχολές κατά περίπτωση. Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση(όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης)
 • α)Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη. β)Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων. Σχετική εγκύκλιος εδώ.

Σχολές με ειδικά μαθήματα:

 • Φιλολογίας ξένων γλωσσών: εξετάζονται στην  αντίστοιχη ξένη γλώσσα.
 • Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε 2 από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».Ο μαθητής μπορεί να εξετασθεί και στις 3 γλώσσες και θα μετρήσουν οι 2 ξένες γλώσσες με τις καλύτερες βαθμολογίες.
 • Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται και στα 2 ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων». Επιπλέον οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα α) Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή β) Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων. Ειδικότερα, για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων και ο βαθμός στα ειδικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ως εξής:α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3, β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3, γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3, δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση εκατοστού πολλαπλασιάζεται επί 0.1. Το άθροισμα των τεσσάρων ανωτέρω γινομένων πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1.000), ώστε να εξαχθεί ο τελικός αριθμός μορίων, με μέγιστο δυνατό τον αριθμό των είκοσι χιλιάδων (20.000) μορίων. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα.
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων, τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, καθώς και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εξετάζονται στα 2 ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».
 • Ναυτιλιακών Σπουδών και Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου : εξετάζονται στα Αγγλικά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των πρώην Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλίας, και Ιονίων Νήσων, Τουριστικών Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης εξετάζονται σε ένα από τα εξής 4 ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».Ο μαθητής μπορεί να εξετασθεί σε πάνω από 1 γλώσσες και θα μετρήσει η ξένη γλώσσα με την καλύτερη βαθμολογία
 • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. πρώην Τ.Ε.Φ.Α.Α. ): απαιτείται υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις), καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα εξής αγωνίσματα: δρόμος (400 μ. για τα αγόρια και 200 μ. για τα κορίτσια), άλμα εις μήκος, σφαιροβολία (σφαίρα 6 kg) και κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο). Για τα αγωνίσματα υπάρχει βαθμολογική κλίμακα επιδόσεων και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών (βαθμός ειδικού μαθήματος) για τον υπολογισμό των μορίων. Δεν υπάρχει βαθμολογική βάση, δηλαδή κατώτατο όριο βαθμολογίας που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος.
 • Εκκλησιαστικές Ακαδημίες :οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά χριστιανοί ορθόδοξοι, ενώ επιπλέον στα προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.
 • Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές : οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν υγειονομικές και ψυχομετρικές εξετάσεις, καθώς και αθλητικές δοκιμασίες με κατώτερο όριο βαθμολογίας. Υπάρχει δηλαδή βαθμολογική βάση και ο/η υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες. Επίσης υπάρχουν ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ. Οι ενδιαφερόμενοι για τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να συμβουλεύονται τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κάθε χρόνο, είτε την προκήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ για εξειδικευμένες πληροφορίες: www.geetha.mil.gr και www.astynomia.gr.


 • ΠΡΟΣΟΧΗ :
  1. Για τα μόρια εισαγωγής στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση διπλασιάζεται ο βαθμός στο ειδικό μάθημα (έχει συντελεστή 2) και προστίθεται στο σύνολο των υπόλοιπων μορίων εισαγωγής εκτός από το μάθημα της ξένης γλώσσας για τις σχολές MME, Nαυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Tουριστικών Eπιχειρήσεων και Eπαγγελμάτων που έχει συντελεστή 1.
  2. Εάν τα ειδικά μαθήματα είναι 2, η βάση είναι ξεχωριστή : προσθέτει 2000 ή 4000 μόρια
  3. Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται στο τέλος των εξετάσεων και σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.
  4. Προϋπόθεση για να εισαχθεί ένας υποψήφιος σε σχολή που έχει ειδικό μάθημα είναι να γράψει στο μάθημα αυτό τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση 10.
  5. H βαθμολογία για τα ειδικά μαθήματα είναι:
   α. Για το σχέδιο, ο μέσος όρος των δύο σχεδίων ελεύθερου και γραμμικού.
   β. Για την ξένη γλώσσα είναι ο βαθμός που έχει γράψει στην ξένη γλώσσα. Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου όπου ως βαθμός θεωρείται ο μέσος όρος των βαθμών που έχει γράψει ο υποψήφιος στις δύο ξένες γλώσσες που διάλεξε να εξεταστεί.
   γ. Για τη μουσική, ο μέσος όρος αρμονίας και υπαγόρευσης κειμένου.
  6. Στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  7. Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

 

 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 & 2016 εδώ,  2020 εδώ, στο ειδικό μάθημα Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Δεξιοτήτων  2020 εδώ

Aside

Εγκρίθηκε για το 2021 η εισαγωγή 516 επιπλέον σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές καθώς και 2.600 οπλιτών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Εγκρίθηκε για το 2021 η εισαγωγή επιπλέον σπουδαστών σε στρατιωτικές σχολές καθώς και οι προσλήψεις οπλιτών. Συγκεκριμένα αναμένεται η εισαγωγή 516 επιπλέον σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές καθώς και η πρόσληψη 1.600 επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και 1.000 οπλιτών βραχείας ανακατατάξεως (Ο.Β.Α.).

Aside

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων εξετάσεων μπορούν να αντλήσουν εδώ πληροφορίες για:

Aside

 • Βασική στρατιωτική εκπαίδευση των εισερχόμενων με το σύστημα των εξετάσεων σε  Πανελλαδικό επίπεδο Δοκίμων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας: η σχετική Υ.Α. εδώ
 • Τροποποίηση της υπ ́ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 (Β ́ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία: η σχετική Υ.Α. εδώ

Aside

Βασική στρατιωτική εκπαίδευση των εισερχόμενων με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο Δοκίμων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 • Υπόχρεοι για βασική στρατιωτική εκπαίδευση:

1. Οι άνδρες και γυναίκες που εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων, στο Στρατό Ξηράς, διαιρούμενη σε δύο ισόχρονες εκπαιδευτικές ενότητες. Όσοι Δόκιμοι έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία πριν την κατάταξή τους, απαλλάσσονται της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης.  Για όσους εκ των ανωτέρω εισάγονται πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης.

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η κανονική φοίτηση στην αντίστοιχη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας διακοπεί οριστικά πριν την ολοκλήρωσή της και την αποφοίτηση από αυτήν, τότε ο αποχωρήσας υπέχει υποχρέωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας εις ολόκληρο, σύμφωνα με τα ισχύοντα περί στρατολογίας των Ελλήνων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Aside

Οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) δικαιούνται μετεγγραφή αλλά με ξεχωριστή διαδικασία από τις Πανεπιστημιακές Σχολές της χώρας. Νεοεισαγόμενοι σπουδαστές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27 του κανονισμού σπουδών των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2028 Β΄/03-06-2019) δύναται να υποβάλουν αιτήσεις για μετεγγραφή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ, αυτοπρόσωπως ή με συστημένη επιστολή (ταχ. διεύνθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, ΤΚ.: 185 10, Πειραιάς) ή μέσω των ΑΕΝ.

Ανακοινώθηκαν την 4η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2020-2021. Στις ΑΕΝ εισάγονται συνολικά 1153 σπουδαστές (613 πλοίαρχοι, 540 μηχανικοί).

Οι επιτυχόντες (πρωτοετείς) στις ΑΕΝ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για μετεγγραφή εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για τους υπόλοιπους σπουδαστές οι αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται στις Α.Ε.Ν. που φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι την 15η Ιουλίου κάθε Ακαδημαϊκού έτους.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε εδώ, καθώς και στην ιστοσελίδα των ΑΕΝ : ΕΔΩ.

Aside

Αναρτήθηκαν σήμερα  στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας  https://results.it.minedu.gov.gr/   τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και των Ειδικών Κατηγοριών, μπορούν να ενημερωθούν για την καταλληλότητα-ικανότητα τους, πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο Κωδικό τους Αριθμό Εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο). Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ.).

Aside

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών και αστυνομικών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Aside

Καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Στα ΑΣΕΙ 372 θέσεις και στις ΑΣΣΥ 447.

Δείτε το ΦΕΚ Στρατός εισακτέοι.

Ειδικότερα, αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, κατά Σχολή και Τμήμα, καθορίζεται ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Aside

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ιδιωτών, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, για τη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) θέσεις. Δείτε την Απόφαση Εισακτέοι Αξιωματικοί Πυροσβεστικής.

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2019-2020 καθορίζεται σε εκατόν τρείς (103). Δείτε Εισακτέοι Πυροσβέστες Πυροσβεστικής

Aside

Δείτε τις οδηγίες για τους υποψήφιου και το αναλυτικό πρόγραμμα ΕΔΩ

Άνδρες υποψήφιοι της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων

Ψυχοτεχνική: 18-07-2020

Υγειονομική: 19-07-2020

Αθλητική: 20-07-2020

Γυναίκες υποψήφιες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων

Ψυχοτεχνική: 21-07-2020
Υγειονομική: 22-07-2020

Αθλητική: 23-07-2020

 Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές με έδρα την Αθήνα, οφείλουν την πρώτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχοτεχνική δοκιμασία), να παρουσιαστούν στην ψυχοτεχνική Επιτροπή που ορίζεται στο πρόγραμμα, στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές και ώρα 07:00΄.
Οι υποψήφιοι/ες για τις υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών, να προσέρχονται για εξέταση, τη δεύτερη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές, την 08:00΄ ώρα.
Οι αθλητικές δοκιμασίες για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες θα διενεργηθούν την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων και θα αρχίζουν την 07:00΄ ώρα για μεν τους/ις εξεταζόμενου/ες στην Αθήνα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό.
Ως τελευταία ημέρα λειτουργίας ορίζεται για τις Επιτροπές: i) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών η Τετάρτη 22-07-2020, ii) Υγειονομικών Εξετάσεων η Πέμπτη 23-07-2020 και iii) Αθλητικών Δοκιμασιών η Παρασκευή 24-07-2020.

Aside

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι επτά (27) και σε εκατό (100) αντιστοίχως.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Aside

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Δείτε αναλυτικά το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ Πυροσβεστικής και τις Γενικές Οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι.

Για τους υποψήφιους που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στη ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ Χανίων οι ημέρες των προκαταρκτικών εξετάσεων καθορίστηκαν ως εξής:

 • ΤΕ. 15-07-2020: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 • ΠΕ. 16-07-2020: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (Όσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις)
 • ΠΑ. 17-07-2020: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (Όσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες)

Έδρα της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης και της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων και δοκιμασιών ορίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα αριθ. 32, Θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά Αττικής.

Έδρα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων αγωνισμάτων ορίζεται το Δημοτικό Γήπεδο Παλλήνης – Γήπεδο ποδοσφαίρου «Γεώργιος Δέδες», Λεωφόρος Μαραθώνος και Λεωφόρος Ανθούσας, είσοδος από τη Λεωφ. Ανθούσας, Παλλήνη Αττικής (έναντι σταθμού Μετρό Παλλήνης).

Aside

Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας, του Υ.ΝΑ.Ν.Π. https://regusr.hcg.gr μέχρι και την 16-07-2020 ημέρα Πέμπτη.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ, να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την 16-07-2020 ημέρα Πέμπτη.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ

Aside

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Tμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Y.ΠΑΙ.Θ. και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά περίπτωση νόμιμου τίτλου παραμονής για τους ομογενείς, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 12-06-2020.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΕΔΩ

Aside

Το Αθλητικό Γραφείο του Δήμου Χανίων ενημερώνει για την επανέναρξη του προγράμματος προετοιμασίας αθλημάτων για μαθητές Γ΄ Λυκείου και αποφοίτους προηγούμενων ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές και Σ.Ε.Φ.Α.Α.

Ανοιχτό είναι, επίσης, το κολυμβητήριο Χανίων.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 14.30. Έναρξη την Τρίτη 26.5.2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την είσοδο στο Ε.Α.Κ.Χ.

 • Ιατρική βεβαίωση (για το αρχείο του ιατρού κατά την εξέταση, χρειάζεται το έντυπο ιστορικού, το οποίο κρατάει ο ιατρός στο αρχείο του)
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Αντίγραφο της Αίτησης / Δήλωσης Συμμετοχής του / της υποψηφίου / ας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Λυκείων 2020
 • Κάρτα υποψηφίου που δίνεται από το Αθλητικό Γραφείο του Δήμου Χανίων

Επίσης, αν κάποιος επιθυμεί να εγγραφεί τώρα στις προπονήσεις, θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο Αθλητισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2) Ιατρική γνωμάτευση αποκλειστικά από καρδιολόγο.

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 15/1986.

4) Μια φωτογραφία ταυτότητας.

Πληροφορίες – εγγραφές καθημερινά, 11.00-14.00, στο τηλέφωνο: 2821341790 και στο email: g-athlitismos@chania.gr

Aside

Υποβολή ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από την Πέμπτη 28/05/2020 έως και την Πέμπτη 04/06/2020 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΕΔΩ

Στην προκήρυξη, επισυνάπτονται τα κάτωθι χρήσιμα παραρτήματα:

Παράρτημα (Α) Νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Σελ. 24-26.

Παράρτημα (Β) Οδηγίες συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Σελ. 27-30

Παράρτημα (ΣΤ) Οδηγίες για τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στις ΠΚΕ που διενεργεί το Πυροσβεστικό Σώμα.  Σελ. 45-46

Παράρτημα (Η) Απόσπασμα Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης – Παραπεμπτικού Σημειώματος (μη εκτυπώσιμο).   Σελ. 48

Aside

Παρουσίαση ΓΕΕΘΑ

Στρατιωτικές Σχολές:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (www.sse.army.gr)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (www.hna.gr)

Σχολή Ικάρων (www.haf.gr)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (www.ssas.army.gr)

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (www.san.army.grsan.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (www.smy.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (www.smyn.hellenicnavy.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (www.haf.gr)

Aside

Δείτε ΕΔΩ σύντομη παρουσίαση με τις Βάσεις ΓΕΛ 2019 για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας