Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΠΑΛ

Απόφαση Αριθμ. Φ2/65921/Δ4 – ΦΕΚ  1426/Β 26-4-2017
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Διαβάστε την Απόφαση Εδώ

Παρακολουθούντες μαθητές ΕΠΑΛ

Απόφαση Αριθμ. 103539/Δ4 24-6-2016 ΦΕΚ 2081 τ.Β/6-7-2016

Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 141641/Γ2/08-09-2014 (Β’ 2470) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α’ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη

α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και

β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος

Διαβάστε ολόκληρη την Απόφαση εδώ

Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων

Απόφαση Αριθμ. Φ20/82041/Δ4 ΦΕΚ 1489/Β 26-5-2016

Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.

Διαβάστε την απόφαση εδώ

Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. π.δ.56

ΠΡ. ΔΙΑΤ. 56.  13-5-2015 ΦΕΚ 91 τ. Α΄/19-5-2016

Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Διαβάστε το ΠΔ εδώ

Διάρθρωση Σπουδών ΕΠΑΛ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 ΦΕΚ 83Α/11-5-2016

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η ισχύς  άρχεται από το σχολικό έτος 2016−2017

Διαβάστε το Νόμο Εδώ

Εγγραφές−Μετεγγραφές−Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Απόφαση Αριθμ. 141641/Γ2 -8-9-2014 ΦΕΚ2470 τ Β’ /16-9-2014
Εγγραφές−Μετεγγραφές−Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

Εγγραφές−Μετεγγραφές−Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Απόφαση Αριθμ. 141641/Γ2 16-9-14 ΦΕΚ 2740 τ.Β

Εγγραφές−Μετεγγραφές−Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Διαβάστε την Απόφαση εδώ

Μέγιστος- Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια

Απόφαση Αριθμ. 42712/Γ2 – 20-4-2014 
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί ναυπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.

Στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο
διδασκόντων.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2014

Διαβάστε την Απόφαση

 

Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.4186/2013) (ΦΕΚ 193/2013 – Ν.4186/2013)

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.4186/2013  – ΦΕΚ 193 τ Α/17-9-2013

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)
Άρθρο 1. Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου
Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου
Άρθρο 3. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου
Άρθρο 4. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

Διαβάστε ΠερισσότεραΑναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.4186/2013) (ΦΕΚ 193/2013 – Ν.4186/2013)

Απουσίες μαθητών με σοβαρές ασθένειες

29 -4-2013 ΦΕΚ 1047 τ Α Απόφαση Αριθμ. 54105/Γ2 Απόφαση Αριθμ. 54105/Γ2

Απουσίες για τους μαθητές που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, για τους μαθητές που υποβάλλονται σε θεραπεία
αποδοχής μοσχεύματος, για τους μαθητές όλων των τύπων νεοπλασιών που υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης

31 -3-1998 ΦΕΚ 314 τ Β Απόφαση Αριθμ. 4545/Δ3 Απόφαση Αριθμ. 4545/Δ3

Απουσίες για τους μαθητές που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, για τους μαθητές που υποβάλλονται σε θεραπεία
αποδοχής μοσχεύματος, για τους μαθητές όλων των τύπων νεοπλασιών που υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης