Μαθητικές Κοινότητες

Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων

ΦΕΚ 619B(25-9-86) ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Νόμος 1566/1985 (Α’167) -30-9-1985

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ