Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες για το σχολικό έτος 2018-19

Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες για το σχολικό έτος 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την οργάνωση και διεξαγωγή Μαθητικών-Καλλιτεχνικών Αγώνων από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Οι Μαθητικοί-Καλλιτεχνικοί Αγώνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το περιεχόμενο των μαθημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά και θετικά στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής διάθεσης και δημιουργίας καθώς και στην προώθηση θεμελιωδών αρχών και αξιών του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι Μαθητικοί-Καλλιτεχνικοί Αγώνες απευθύνονται σε μαθητές/τριες της Β’ Τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Γ’ Τάξης όλων των ειδικοτήτων του εν λόγω Τομέα όλων των ΕΠΑ.Λ. της χώρας και αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα:

α) Μαθητικός διαγωνισμός καλλιτεχνικής σύνθεσης
β) Μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας
γ) Μαθητικός διαγωνισμός κόμικς

ΕΞΕ – ΚΠ – 156557 – 2018 -ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19