Νομοθεσία Εξετάσεων

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου διεξάγονται σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα:
Το ΠΔ 509 του 1977, ΦΕΚ 161, τ.Α, 9 Ιουνίου 1977, το οποίο προβλέπει

Διαβάστε το  έγγραφο του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ Ιωάννη Κανέλλου Εδώ