Οδηγίες εισαγωγής Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων

Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό για το Έτος  2017-2018

Διαβάστε το έγγραφο