Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο

Αρ. Πρωτ. 222580/Δ2  18-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 214495/06-12-2017 έγγραφο
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 49/30-11- 2017 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο.
Διαβάστε το ‘Εγγραφο εδώ