Αξιολόγηση Μαθητών ΓΕΛ

194027/Δ2 10-11-2017 Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (Aξιολόγηση των μαθητών /-τριών του Γενικού Λυκείου)

Σας ενημερώνουμε ότι προωθείται τροποποίηση του ΠΔ 46/2016 όσον αφορά τα εξής σημεία: α) Δημιουργικές Εργασίες, β) Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ, γ) Αξιολόγηση μαθημάτων στη Γ΄ Ημερησίου ΓΕΛ και στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ και απολυτήριες εξετάσεις.

Διαβάστε το έγγραφο

ΦΕΚ 15 τΑ  10-2-2017 Π.Δ. 8 Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (Aξιολόγηση των μαθητών /-τριών του Γενικού Λυκείου)

Διαβάστε το έγγραφο

ΦΕΚ 74 τΑ 22-4-2016 Π. Δ. 46  Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

 Διαβάστε το έγγραφο

ΦΕΚ 65 τΑ 30-3-2006 Π. Δ. 60  Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.

Διαβάστε το έγγραφο

ΦΕΚ 60 τΑ 8-5-1984 Π. Δ. 182  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης – Αφορά μαθητές που έχουν φοιτήσει κάποια έτη στο εξωτερικό & αλλοδαπούς

Διαβάστε το έγγραφο