Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί νέα Υπυργική Απόφαση που αφορά στο πλαίσιο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών και μετακινήσεων.

Απόφαση Αριθμ. 33120/ΓΔ4 28-2-2017 ΦΕΚ 681 τ. Β’ /6-3-2017 
Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. Διαβάστε την Υ.Α. Εδώ