Αξιολόγηση Μαθητών Γυμνασίου

ΠΡ. ΔΙΑΤ. 126 ΦΕΚ 211 τ Α – 11 -11- 2016

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

Διαβάστε το ΠΔ 126 εδώ

Το Προεδρικό Διάταγμα αποτελείται από 18 άρθρα και αφορά:

Άρθρο 1 Σχολικό και διδακτικό έτος

Άρθρο 2 Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Άρθρο 3 Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 4 Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων – Κοινοποίηση της βαθμολογίας τετραμήνου

Άρθρο 5 Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Άρθρο 6 Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών

Άρθρο 7 Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Άρθρο 8 Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των ανακεφαλαιωτικών (προαγωγικών και απολυτηρίων) εξετάσεων

Άρθρο 9 Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γυμνασίου

Άρθρο 10 Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις

Άρθρο 11 Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 12 Βαθμός ετήσιας επίδοσης

Άρθρο 13 Αξιολόγηση μαθητών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής

Άρθρο 14 Αξιολόγηση κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών

Άρθρο 15 Αξιολόγηση μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία

Άρθρο 16 Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας»

Άρθρο 17 Αξιολόγηση στις ξένες γλώσσες

Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις