Κάλυψη οδοιπορικών συνοδών σχολικών εκδρομών

Με βάση το Έγγραφο 61170/Β1/12-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας δεν παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των οδοιπορικών των συνοδών σχολικών εκδρομών