Εγγραφές−Μετεγγραφές−Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Απόφαση Αριθμ. 141641/Γ2 -8-9-2014 ΦΕΚ2470 τ Β’ /16-9-2014
Εγγραφές−Μετεγγραφές−Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ