Εγγραφές−Μετεγγραφές−Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Απόφαση Αριθμ. 141641/Γ2 16-9-14 ΦΕΚ 2740 τ.Β

Εγγραφές−Μετεγγραφές−Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Διαβάστε την Απόφαση εδώ