Αξιολόγηση Μαθητών Γυμνασίου

ΦΕΚ 97 τ Α – 27 -4- 2012   Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών

ΠΡ. ΔΙΑΤ. 409  ΦΕΚ 226 τ Α- 22-12-1994 Διαβάστε το Π.Δ. εδώ

Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

ΠΡ. ΔΙΑΤ. 465 ΦΕΚ 129 τ Α – 15-5-1981  Διαβάστε το ΠΔ εδώ

Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών του Γυμνασίου