Καθήκοντα & Αρμοδιότητες Στελεχών Εκπαίδευσης & Συλλόγου Διδασκόντων

ΦΕΚ 1340B (16-10-2002) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ